MCBÜ’de Rezervsayonlu Yemekhane sistemi dönüşümü gerçekleştirildi….

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrenci ve personel yemekhanelerinde rezervasyonlu sisteme dönüşümde firmamızın geliştirmiş olduğu yazılım ve uyumlu donanımları tercih etti. Planlı ambar stok  tedariği, eksik ya da israfa yol açabilecek fazla yemek üretiminin önüne geçilmesi gibi avantajları beraberinde getiren sistem, kurumlara daha kaliteli yemekhane hizmeti vermesi için gerekli  teknolojik alt yapıyı sağlamakta. Sistem kampüs karta…