Neden Rezervasyonlu Yemekhane Sistemi ?

Kurumların üstlendiği yemek üretiminin ve buna bağlı yemek hizmetinin en temel sorunu doğru planlama yapabilmek noktasında ortaya çıkar. Doğru planlama eksikliği iki şekilde kendini gösterir:

 • Kişi sayısına göre fazla yemek üretildiğinde artan yemeklerin çöpe gitmesi yani israfa dönüşmesi
 • Kişi sayısına göre eksik yemek üretildiğinde hizmet kalitesinin düşmesi

Ortaya çıkan bu iki durum hizmetten yararlanan kişi sayısı arttıkça etikleri daha da artan sonuçlar doğurur. Örneğin günde 1000 yemek üreten bir yemekhanede 100-150 kişinin herhangi bir öğünde yemek almaması ile çıkan israfın boyutları kişi sayısı arttıkça büyüyecektir.

Sistemin Çalışma Mantığı

Sistem, yemekhaneden faydalanacak kullanıcıların alacakları öğün ve tarihleri sisteme önceden bildirmeleri esasına dayanır. Kurumun belirleyeceği kurallar çerçevesinde örneğin her hafta bir sonraki haftanın öğün ve tarih bilgisi sisteme bildirilmelidir. Kullanıcı bu seçimini yaparken hangi tarihte hangi öğünü alacağını istediği gibi seçebilir. Kullanıcı belirlediği gün ve öğünde yani rezervasyon yaptığı tarih ve öğünde bu hakkını kullanmaz ise yemek hakkı kaybolur.

Kullanıcılar açısından önceden tarih ve öğün belirlemek zor gibi görünse de gelişen teknolojik imkânlar bu zorluğu ortadan kaldırmaktadır. Sistemin cep telefonu uyumlu web modülü ile kullanıcılar rahatlıkla bulundukları noktadan rezervasyonları yapabilirler. Yine belirlenen kurallar çerçevesinde rezervasyonlarını iptal etme şansları da mevcuttur.

Sistem rezervasyon yapmayan kullanıcıların da kartlarındaki bakiyeleri kullanarak misafir ücreti ile geçişi yapmalarına olanak sunar.
Yemekhane Sisteminin Teknik Özellikleri

 • Sistem kullanıcı ve yönetim olmak üzere tümüyle web tabanlı çalışmaktadır.
 • Web tabanlı yemekhane sistemi cep telefonları ve tabletler ile uyumlu tasarım özellikleri içerir
 • Sistem MS-SQL veri tabanı yapısını kullanmaktadır.
 • Sistem rezervasyonlu yemekhane sistemi ile çalışabildiği gibi karta bakiye yüklenmesi ve bu bakiyenin anlık olarak kullanılması yöntemini de destekler.
 • Sistem parmak izi, kart okuyucu vb. farklı cihaz modelleri ile entegre çalışır.
 • Seçilen cihaz tipine göre kullanıcıların geçişi sırasında ekranda geçiş durumu ile ilgili uygun mesajlar çıkartılabilir.
 • Sistem kiosk cihazları üzerinden ödeme yapılması özelliğini destekler.
 • Sistem sanal pos üzerinden ödeme yapılması özelliğini destekler.
 • Sistem otomatik yedekleme özelliğine sahiptir.

Sistemin Avantajları

Tarih ve öğün belirli (rezervasyonlu-randevulu) kredi satış sisteminin en önemli avantajı kurumlara planlama yapma olanağı tanımasıdır. Tarih, öğün ve yemekhane bazlı çıkacak olan yemek adetleri net olarak raporlanabilir. Böylelikle eksik ya da fazla (israf) yemek üretiminin önüne geçilmiş olur.

Kullanıcılar Açısından Web Uygulama Avantajları

 • Sistem zaman ve mekan bağımsız çalışmakta kullanıcı dilediği zaman internet bağlantısı olan her noktada yemek siparişini verebilmektedir. Böylelikle belli zamanlar arasında satış yapılması ya da buna bağlı kıstaslar ortadan kalkmakta, satış noktalarındaki beklemeler azaltılmaktadır.
 • Kullanıcı kartına bağlı bakiye ile işlem yapıldığından nakit alışverişi minimize edilir.
 • Satış noktalarındaki satışta görevli çalışan sayıları azalmakta bu da kurum açısından tasarruf sağlamaktadır.
 • Kullanıcı sipariş ve satış aktivitelerini, web ara yüzü vasıtasıyla geriye dönük inceleme fırsatı yakalar. Örneğin bakiye hareketleri veya yemekhane geçişlerini incelemek vb.
 • Öğrenci hangi gün hangi menünün çıkacağı bilgisini inceleme fırsatı bulur.
 • Kurum web ekranları vasıtası ile satış aktivitelerinin yanında kullanıcıları bilgilendirici duyuru, bilgi notu vs. ulaştırma fırsatı bulur..

Yemekhane Yönetimi Açısından Web Uygulama Avantajları

 • Yemekhane yönetim ve raporlama yazılımının tümüyle web tabanlı olması sistemi yönetecek kullanıcıların herhangi bir kurulum yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
 • Sistem kullanıcı ve kullanıcı yetkileri temelinde çalışır. Belli kullanıcılara belli ekranlara yetki verilmesi sağlanabilir.
 • Sistem personellerin ek gösterge temelinde ücretlendirilmesini destekler.
 • Sistemden alınan tüm raporlar excel ve pdf dosyalarına dönüştürülebilir.
 • Sistem birden çok yemekhane noktasının yönetilmesini ve raporlanmasını destekler.