Öğrenci ve Personel Yemekhane Kontrol Sistemleri

Resmi kurumlar ve firmaların yemekhane kullanım aktivitelerini takip ve raporlamasını içeren sistemdir. Momento PDKS yazılımı ile entegre çalışabildiği gibi bağımsız modül olarak da kurulabilir. Çoğu zaman PDKS ‘nin bir modülü gibi düşünüldüğünden yemekhanelerde de PDKS cihazları ile aynı özellikte cihazların kullanılması tercih edilir. Özellikle yemek hizmetini dışarıdan alan kurumlar için yemekhane kullanım sayılarının takibi oldukça önem taşır. Bunun yanında ayrıntılı maliyet hesaplarının yapıldığı kurumlarda personel ya da bölüm başına maliyet gibi hesaplamalarda yemekhaneden alınan geçiş sayıları maliyet formüllerinin birer değişkeni durumundadır.

Başlıca Özellikler:

  • Farklı cihaz tipleri (manyetik kart, parmakizi, yüz tanıma) ile çalıştırılabilir
  • Turnike ile adapte çalışabildiği gibi isteğe göre sadece okuyucu üzerinde de takip mümkündür.
  • Öğün saatleri belirlenerek öğün bazında geçiş sayıları alınabilir
  • Tanımlanan bölümler bazında yemekhane kullanım sayıları alınabilir
  • Personelin bir öğünden kaç kez yararlanabileceği belirlenebilir. Farklı personel farklı öğün hakları atanabilir.
  • Misafir kartları tanımlaması yapılabilir
  • Sistem öğün saatleri dışında geçişe izin vermemesi şeklinde yapılandırılabilir
  • Uygun okuyucu seçimi ile geçişlerde yemekhane kullanım hakkı hakkında bilgilendirici mesajlar verilebilir. Örneğin günlük 2 geçiş hakkı olan bir personelin her geçişinde ekranda kalan hak sayısı yazılabilir.