MOMENTO PDKS Yazılımı

         Genel Özellikler

 • MS SQL Server veri tabanı mimarisi
 • Kart, parmak izi, yüz tanıma vb. farklı cihaz modelleri ile uyumlu çalışabilme özelliği
 • Çoklu şirket ve kullanıcı temelinde yapılandırma
 • Kullanıcı yönetimi ile şirket ya da ekranlarda yetki kısıtlamaları
 • Personel hareketlerinin anlık aktarımı
 • Personel özlük bilgilerinin kayıt altına alınması ve raporlanması
 • Personel eğitim bilgilerinin kayıt altına alınması ve raporlanması
 • Personel yıllık izin takibi.Hak edilen, kullanılan ve kalan yıllık izin gün sayıları
 • Yıllık izin takibinde mevzuata uygun hesaplama 
 • Personele özel çalışma planlarının oluşturulması
 • Çoklu vardiya düzenine göre otomatik puantaj hesaplama
 • Kullanıcı dostu tema uyumlu ekranlar
 • Aktif ve pasif personel sayılarını bölümlere göre anlık analiz edilebilmesi ve grafiksel görünüm
 • Web ortamında grafik bazlı raporlama özelliği. Momento Web ile uyumluluk
 • 4 farklı kategoride 30’dan fazla rapor 
 • Raporların excel, pdf gibi dosyalara dönüştürülebilme özelliği
 • Yemekhane, ziyaretçi takip, geçiş kontrol vb. modüller ile entegrasyon
 • İş kazalarının kayıt altına alınması ve raporlama
 • Personele ait dijital dokümanların sunucu sistemine taşınması, yedeklenmesi ve takibi 
 • Netsis, ETA vb. muhasebe yazılımları ile veri alış verişi.