MOMENTO PDKS

PDKS kavramı yıllar içinde onlarca firma ile yüzlerce yazılım ve cihaz çeşidi sunan bir sektöre dönüşmüş durumda. Buna karşın personel takibini nasıl yapacağını bilemeyen mutsuz ve kafası karışık firmaların sayısında bir azalma olmuyor. Bizim iddiamızın temeli uzun yılların birikimiyle oluşan tecrübe ve bu tecrübeyi yansıtabileceğimiz yazılım ve donanımlara sahip olmamızdır.

2005 yılından bu güne sürdürmeye çalıştığımız PDKS çözümlerinin merkezini kendi üretimimiz olan ve “Momento” adını verdiğimiz uygulama yazılımı oluşturuyor. Birçok kullanıcının önerileri ile şekillenmeye ve gelişmeye devam eden yazılım temel PDKS sorunlarına olabildiğince istikrarlı yapısı ile cevaplar sunmaya aday.

Genel özellikleri ve örnek ekran görüntüleri için Momento PDKS sayfamızı inceleyiniz.

Sistemin Temel Modülleri

 

Personel işe giriş-çıkış hareketlerinin ve günlük iş planı değişimlerinin (yıllık izin, raporlu, vb.) derlenmesi ile oluşan puantaj hesaplama işlemi saat ve gün biriminde sonuçların alınmasını amaçlar. 

Personellerin puantaj hesaplamaya yönelik temel bilgilerinin yanında sistem kimlik bilgileri başta olmak üzere ayakkabı numarasından medeni durumuna kan grubundan adres bilgilerine kadar onlarca bilgiyi depolayabilir. Herhangi bir ihtiyaç durumunda insan kaynakları sorumlusu ya da program kullanıcıları bu bilgilere bir kaç basit ekran üzerinden ulaşabilirler.

Firma içersindeki yemekhanelerde hangi öğün kaç kişinin yemek aldığı bilgisinin raporlanmasını içerir. Aynı personelin gün içinde kaç kez yemek hakkı olduğu sistem tarafından saptanabilir. Yemekhanede yemek alım noktalarına konumlanan okuyucu cihazlar ve talebe bağlı olarak cihazlara bağlı turnike düzenekleri ile hayata geçen sistem özellikle yemek hizmetini dışarıdan alan ya da yemekhane maliyetlerini doğru takip etmek isteyen firmaların olmazsa olmaz ihtiyacı olan bir modüldür.

Firma belli noktalarda belli kurallar dahilinde geçiş yapılabilmesini sistem dahilinde planlayabilir. Örneğin işe giriş yapmayan bir personelin üretim alanına girişine müsaade etmemek firmanın alacağı bir karar ile uygulanmak istenecektir. Ya da personelin soyunma odalarında ne kadar zaman geçirdiğini mola sürelerinin ne kadar aşıldığını takip etmek isteyebilir. Bu gibi takip noktalarında konumlanacak okuyucular ve bunlara bağlı turnike sistemleri anlık veri akışı ile Momento merkez veritabanına ulaşır ve uygun servis yazılımları ile geçişler kontrol edilebilir olur.

Firma girişlerinde konumlanan güvenlik noktalarında firmayı ziyaret eden misafirlerin kayıt altına alınması ve gerektiği  durumlarda raporlanması gibi özellikleri içerir. Hangi misafirin ne zaman hangi personeli ya da birime ziyarete geldiği kayıt altına alınır.

İnsan kaynakları departmanının personel ile ilgili sahip olduğu belgeleri taratma yöntemiyle pdf, jpg ya da buna benzer herhangi bir dosya formatında ilgili personel ile ilişkilendirmesi esasına dayanır. Momento PDKS  firmanın merkez sunucunda kurulu olan web servisler yolu ile dosyaların arşivlenmesi ve kategorize edilmesini sağlar.Personelin sağlık raporundan diplomasına kadar  akla gelebilecek tüm belgeler dijital ortamda yönetilmiş olur. 

Momento Web özellikle dağınık yapıda çalışan firmaların ihtiyacı olan personel takip web uygulamasıdır. Web arayüzü sayesinde bir bölüm sorumlusu bölümüne bağlı personellerin temel hareket ya da puantaj raporlarını inceleme imkanına kavuşur. Cep telefonu uyumlu çalışan web uygulaması internet olan her noktada personel bilgilerine ulaşılmasını sağlar.