Kampüs Kart Uygulamaları

Eğitim kurumları için tasarlayıp geliştirdiğimiz kampüs kart uygulamaları, modüler özelliği ile kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ölçeklenebilir.Sistemin temel veritabanı yapısı MS-SQL üzerine inşa edilmiştir.Tüm modüller yönetim ve kullanıcı tarafı olmak üzere web platformunda çalışmaktadır.

Yazılım hakkında bilgi almak için eduSis – Web Tabanı Kampüs Kart Uygulaması sayfasını inceleyebilirsiniz.

Temel Modüller :

Kampüs giriş ve çıkışlarının turnikeler ile kontrol edildiği uygulamadır.Yapılan her giriş çıkış hareketi kayıt altına alınarak raporlanabilir. Web arayüzü sayesinde platform bağımsız sorgulamalar yapmak mümkündür.Belli başlı özellikleri :

 • Kart, parmak izi okuyucu ya da yüz tanıma cihazları ile çalışabilir.
 • Giriş olmadan çıkış olmaz ya da çıkış olmadan giriş olmaz gibi kurallar konulabilir.
 • Mükerrer Geçiş – Yani belirlenen süre içinde art arda geçiş yapılamaz kuralı tanımlanabilir.
 • Yasaklı ya da ihbarlı geçişler tanımlanarak bildirimlere dönüştürülebilir.
 • Sistemi online ya da offline ya da hem online hem offline çalıştırmak mümkündür.
 • Kişiye özel mesajlar çıkartmak mümkündür.

Öğrenci yemekhane sistemimiz rezervasyonlu (randevulu) ve anlık bakiye düşümlü olmak üzere iki tip çalışma sistemini destekler. Sistemin yönetim ve kullanıcı tarafı web platformu üzerinde çalışmaktadır.

Rezervasyonlu Yemekhane Sistemi

Yemekhaneden yemek alacak öğrencilerin tarih ve öğün bilgilerini sisteme önceden bildirmesi esasına dayanır. Kurumun belirleyeceği kurallar çerçevesinde örneğin her hafta bir sonraki haftanın öğün ve tarih bilgisi sisteme bildirilmelidir. Kullanıcı bu seçimini yaparken hangi gün hangi öğün yemek alacağını istediği gibi seçebilir. Kullanıcı belirlediği gün ve öğünde yani rezervasyon yaptığı tarih ve öğünde bu hakkını kullanmaz ise yemek hakkı kaybolur.

Kullanıcılar açısından önceden tarih ve öğün belirlemek zor gibi görünse de gelişen teknolojik imkânlar bu zorluğu ortadan kaldırmaktadır. Sistemin cep telefonu uyumlu web modülü ile kullanıcılar rahatlıkla bulundukları noktadan rezervasyonları yapabilirler. Yine belirlenen kurallar çerçevesinde rezervasyonlarını iptal etme şansları da mevcuttur.

Tarih ve öğün belirli (randevulu) kredi satış sisteminin en önemli avantajı kurumlara planlama yapma olanağı tanımasıdır.Tarih, öğün ve yemekhane bazlı çıkacak olan yemek adetleri net olarak raporlanabilir.Böylelikle eksik ya da fazla (israf) yemek üretiminin önüne geçilmiş olur.

Anlık Bakiye Düşümlü Yemekhane Sistemi

Yemekhane geçişi sırasında karta yüklenen bakiyenin kullanıldığı sistemdir.
Bu sistemde öğrenciler kartlarında yeterli bakiye olduğu sürece yemek hizmetinden yararlanırlar. Geçiş noktasında kullanılan uygun okuyucu modeli ile harcanan, kalan bakiye gibi bilgiler kullanıcıya sunulur. İsteğe göre okuyucudan fiş alınması ya da turnike ile geçişin sağlanması da mümkündür. Misafir geçişlerinde farklı bir ücret politikası uygulanabilir. Böyle bir durumda okuyucu üzerindeki atanmış bir tuş kullanılarak kullanıcının misafir geçişi yapacağı sisteme bildirilir ve geçiş farklı bir ücret ile kart bakiyesinden düşülür.

Sistem öğrenci açısından esneklik avantajını sağlamasının yanında kurum açısından yemek sayılarının plansızlığı dezavantajını getirir. Özellikle büyük ve yoğun yemekhanelerde günlük çıkacak yemek sayısının belirsizliği fazla ya da eksik yemek üretimi sorunlarını beraberinde getirir.

Kütüphane giriş ve çıkışlarının düzenli ve kontrollü olmasını sağlayan ve tüm geçiş hareketlerini raporlayan uygulamadır. Günlük, aylık ya da yıllık üyelik sistemlerini destekler. Kural dışı geçişlerin tespit edilip gerekli görülmesi durumunda geçiş kısıtlaması gibi cezai yaptırımların uygulanabildiği sistem diğer modüller ile entegre çalışmaktadır. 

Barkod aracılığı ile satış ve stok takibi yapan kantin, mağaza, kafe vb. noktalarda kullanılmak üzere geliştirdiğimiz bir çok kurumun satış takibinde başarı ile kullanılmaktadır. Kurumların talebine göre ilave özellikler ekleyebildiğimiz yazılım çok kullanıcılı yapısı ile farklı işlerde esnek çözüm sunan bir yapıya sahiptir.

Özellikle karta yüklenen bakiye ile alışveriş işlemlerinde önerdiğimiz ve uygulamasını yaptığımız yazılım, kampüs kart sistemimizin de bir üyesi olarak çalışmakta diğer modüller ile entegre olabilmektedir.

 • Yazılımda ürünler reçete mantığı ile tanımlanabilmektir böylelikle satışlarda düzenli stok düşümleri yapılabilmektedir.
 • Hızlı satış gerektiren kantin, kafe ya da mağaza gibi noktalarda dokunmatik ekranlar ile uyumlu ürünlerin ekrana istenildiği gibi dizilebildiği bir ayar mekanizmasına sahiptir.
 • Satış sırasında kullanıcıyı bilgilendirici fiş çıktısı verebilmektedir.
 • Kartlı satış durumunda hangi kullanıcının ne aldığı takip edilerek raporlanabilir.
 • Kullanıcı temelinde çalışmasından dolayı yazılımı farklı kullanıcılar kullanıyor ise hangi kullanıcının ne sattığı da ayrıca takip edilebilir.

Kantin Modülü ile aynı özelliklere sahip sistem kampüs içinde satış noktaları oluşturulması esasına dayanır. Oluşturulan satış noktasında bakiye ve satıştan doğan stok hareketleri takip ve kayıt altına alınır.

Dağınık yapıdaki kampüslerde öğrenci ve personellerin ring (servisler) vasıtası ile taşınması durumunda takip ve düzeni sağlamak için geliştirilen sistem iki temel amaca yönelik kullanılır ;

 • Karta bağlı bakiyenin servisten yararlanma anında kullanılması ve bir bakiye hareketinin oluşturulması.Bu durumda her kullanıcı yeterli bakiyesi olması durumunda dilediği servisi kullanabilir. 
 • Hangi serviste hangi kullanıcının yararlanacağının belirlenmesi. Örneğin A noktasına giden serviste sadece tanımlı kişilerin yararlanmaları istenebilir.Bu durumda A noktasına giden servis okuyucusunda sadece bu servisten yararlanacaklar tanımlanır. Böylelikle yer bulma ya da eksik gitme gibi karışıklıklar ortadan kalkar.Her kullanıcı tanımlı olduğu servisi kullanmak durumundadır.

Sınıflara yerleştirilen okuyucuların ders saatleri ve öğrenciler ile eşleştirilmesi ve hangi derste hangi öğrencinin olduğunun tespitini yapan sistemdir.