Adora – Kısmi Zamanlı Öğrenci Takip Yazılımı

Üniversitelerde  kısmi zamanlı (part-time) çalışan öğrencilerin başvuru adımından başlayarak çalışma süreçlerini takip ve yürütülmesine ilişkin teknolojik çözümümüz olan Adora web tabanlı bir yazılımdır.
Oluşturduğumuz yazılım sayesinde öğrencilerin ve kurumun evrak
alışverişi ve buna bağlı zaman kayıpları ortadan kaldırılarak işleyişteki verim arttırılmakta.
Genel olarak çalışma kontenjanlarının belirlenmesi, öğrenci başvurularının web ortamında alınması, değerlendirilmesi, 
puanlama ve kabulü, puantaj değerlerinin girilmesi,
ve maaş hesaplamasına kadar geçen süreçleri tek bir platformda buluşturan yazılım web tabanlı olması ile de 
mekan bağımsızlığını sağlamakta.

Sistemin genel özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Üniversite bünyesinde kısmi zamanlı çalışacak birimlerin oluşturulması ve kontenjan değerlerinin belirlenmesi.
  • Birim yöneticileri oluşturulması ve birimlere atanması
  • Öğrenci başvurularının web üzerinden alınması
  • Öğrenci başvurularında üniversitenin öğrenci bigli sistemi ile entegrasyon
  • Öğrenci başvurularında verilen bilgiler üzerinden otomatik puanlama
  • Başvuru sürelerinin tarih kıstasları üzerinden belirleme ve otomatik süre sonlandırma
  • Başvuru sonuçlarının asil ve yedek olarak ayrıştırılması ve puan sıralaması
  • Çalışmaya başlayan öğrencilerin puantaj değerlerinin birim yöneticileri tarafından sisteme girişi
  • Yönetici kullanıcı tarafından puantaj değerlerinin incelenmesi
  • Maaş, sigorta süreleri hesaplama ve icra takibi