Geçiş kontrol noktalarına dekoratif çözüm : Hızlı Geçiş Turnikeleri

Geçiş kontrol faaliyetlerinin yaygınlaşması artık turnikelerin  binaların en dekoratif noktalarında da konumlanmasını gerekli kılıyor. Üç kollu klasik turnike görüntüsünden ziyade, cam kolları, tasarımsal üstünlüğü ve seri geçişlerdeki avantajları ile Hızlı Geçiş Turnikeleri gittikçe daha çok firma tarafından tercih edilmekte. PDKS ve Geçiş Kontrol projelerimizde sıklıkla kullandığımız turnike donanımlarına seçenek olarak artık Hızlı Geçiş Turnike sistemlerine de yer…

Rezervasyonlu yemekhane sisteminde yenilikler…

Kampüs kart uygulamamızın en önemli modülü yemekhane sisteminin yoğun kullanım şekli olan rezervasyonlu yemekhane sisteminde kullanımı kolaylaştırıcı güncellemeler ile geliştirmelerimizi devam ettiriyoruz.Rezervasyonlu yemekhane sistemi yemek üretimi tarafında stok planlama avantajları sağlamakla birlikte son kullanıcılar açısından önceden plan yapma mecburiyeti de oluşturmaktadır. Yaptığımız yazılım güncellemeleri ve yöntemler bu zorluğu hafifleten sistemi cazip hale getirebilecek bir takım…

Bulutta PDKS dönemi başladı…

İnternet alt yapısının zamanla güçlenmesi yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.Buna en güzel örnek bulut tabanlı sistemlerin hayatımızda giderek daha fazla yer alması gösterilebilir. Bilgiye her yerden ulaşılması genel fikrine dayanan bulut teknolojisi sistem kurgularında esneklik, mekan bağımsızlığı ve veri bütünlüğü gibi avantajlar sağlamakta. Bu üç özelliği PDKS için yapılandırdığımızda özellikle lokasyon olarak dağınık…

İş gücü zaman kontrolünde Tuvalet Takip Sistemi

Rekabet koşullarının hızlanarak değiştiği günümüzde kurumlar verimliliği arttırmanın yollarına hiç olmadığı kadar önem veriyor.Bu noktada üretimde önemsiz gibi görünen zaman kayıpları toplandığında üretim gücünü etkileyen ve dikkate değer sonuçlar çıkabiliyor.PDKS Uygulamamız Momento PDKS‘nin yan modülü olan tuvalet takip sistemi firmalara bu zaman değerlerini doğru şekilde hesaplanması ve yorumlanmasını sağlamakta. Turnikeler ve terminaller ile desteklenen sistem…

Momento PDKS yazılımında yenilikler …

Uzun süredir odaklandığımız temel konulardan biri olan PDKS uygulamalarına yeni özellikler ve modüller katarak çözüm üretme kabiliyetimizi güçlendiriyoruz. Momento ismi altında yaptığımız yazılım geliştirmelerinin en önemli adımı sistemin web platformunda çalışabilir hale getirilmesidir. Momento Web adını verdiğimiz ve web ortamının esneklik, ulaşılabilirlik gibi avantajlarını kullanmasının yanında zengin grafik raporlama teknikleri ile kullanıcıların analiz yeteneğine katkı yapıyor.…

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu – Biletli Geçiş Kontrol Sistemi

İzmir’in en yeni ve en modern stadı olarak inşaa edilen ve faaliyete geçen 15000 taraftar kapasiteli Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu geçiş kontrol sistemi donanım ve yazılım öğeleri dahilinde firmamızca yapılandırıldı. 52 nokta üzerinden barkodlu bilet geçişini organize eden sistem kısa zaman içinde binlerce geçişi kontrol ederek kayıt ve raporlamasını yapıyor.Sistem yazılımımız maraton, kale…

Üniversite yemekhaneleri odaklı çözümlerimiz faaliyet alanını genişletiyor…

Özellikle üniversite yemekhanelerine yönelik geliştirdiğimiz web tabanlı yemekhane kontrol yazılımımız yeni uygulama noktalarında faaliyete geçerek etkinlik alanını geliştiriyor. Sistemimizin uzun yıllardır aktif olarak çalıştığı ve tek bir yemekhane noktasından bir öğünde 5 binin üzerinde geçişin sağlandı Ege Üniversitesi yemekhanelerine sanal pos ile bakiye yükleme özelliği dahil edildi. Yemekhane hizmetinden faydalanacak öğrenci ve personellerin kartlarına bakiye…