İş gücü zaman kontrolünde Tuvalet Takip Sistemi

Rekabet koşullarının hızlanarak değiştiği günümüzde kurumlar verimliliği arttırmanın yollarına hiç olmadığı kadar önem veriyor.Bu noktada üretimde önemsiz gibi görünen zaman kayıpları toplandığında üretim gücünü etkileyen ve dikkate değer sonuçlar çıkabiliyor.PDKS Uygulamamız Momento PDKS‘nin yan modülü olan tuvalet takip sistemi firmalara bu zaman değerlerini doğru şekilde hesaplanması ve yorumlanmasını sağlamakta. Turnikeler ve terminaller ile desteklenen sistem…