Bulutta PDKS dönemi başladı…

İnternet alt yapısının zamanla güçlenmesi yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.Buna en güzel örnek bulut tabanlı sistemlerin hayatımızda giderek daha fazla yer alması gösterilebilir. Bilgiye her yerden ulaşılması genel fikrine dayanan bulut teknolojisi sistem kurgularında esneklik, mekan bağımsızlığı ve veri bütünlüğü gibi avantajlar sağlamakta. Bu üç özelliği PDKS için yapılandırdığımızda özellikle lokasyon olarak dağınık…